Coördinator Psychologie Activiteiten

Het takenpakket van de Coördinator Psychologie Activiteiten (CoPA) is zeer divers. De belangrijkste taak is het coördineren van commissies van de Psychologie Tak van Alcmaeon. Deze organiseren activiteiten met een psychologisch karakter, maar die wel toegankelijk zijn voor alle studenten aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Denk hierbij aan activiteiten als lezingen, werkvelddagen en een filmavond maar ook de psychotrip en een seminarweekend.

Het takenpakket uiteengezet:

  • Coördineren van commissies: De CoPa coördineert een vijftal commissies: de Psychotripcommissie, de VWO-Meeloopdagcommissie, de Symosiumcommissie, de Werkveldcommissie en de Seminarcommissie. Hier vind u een overzicht van de commissies die de CoPa coördineert.
  • Deelname aan SSPN: Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende psychologievereningen uit Nederland. Een aantal maal per jaar vergaderen zij met elkaar en wisselen ze informatie uit over belangrijke bestuurszaken. Meer informatie vind u hier.
  • Inspraak: De Inspraak is het medezeggenschapsorgaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen. De CoPA is vanuit Alcmaeon de Contactpersoon Inspraak voor de opleiding Psychologie. Ze woont veel bijeenkomsten en vergaderingen bij om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de opleiding en dit aan de leden mee te geven. Andersom kan de Inspraak de CpI vragen om hulp bij het uitvoeren van onderwijsevaluaties of het opzetten van studentenpanels.
  • Contact met het departement: De CoPA onderhoudt het contact met het departement psychologie. Dit doet zij door het departement een maandelijkse informatiemail te sturen en af en toe met de staf te vergaderen.
  • Docent van het Jaar-verkiezing: samen met de CFZ is de CoPA verantwoordelijk voor de Docent van het Jaar verkiezing. Het afgelopen jaar is dit zeer succesvol verlopen, met de prachtig behaalde winst van de Universitaire Prijs ‘Docent van het Jaar’ voor dhr. Ignace Hooge.