Coördinator Ontspannende Activiteiten

De Coördinator Ontspannende Activiteiten (COA) houdt zich bezig met het begeleiden van commissies uit de Ontspannende Tak, de Studiereis en is contactpersoon van samenwerkingsfeesten. 


Taakomschrijving van de COA:

  • Coördineren van commissies:
    De COA begeleidt de meeste commissies die ontspannende activiteiten voor Alcmaeon organiseren. Dit zijn de Feestcommissie, Kampcommissie en de Activiteitencommissie. Ook is de COA co-coördinator van de Studiereiscommissie. Als laatste commissie begeleidt de COA ook de Galacommissie die samen met ECU’92 en Perikles het jaarlijkse gala organiseert. Wil je meer weten van de commissies van de COA? Klik dan hier.
  • Contactpersoon samenwerkingsfeesten
    De COA is contactpersoon van Project siX, All-In en het gala
    . Als Contactpersoon coördineert de COA de commissies die verantwoordelijk zijn voor deze feesten of organiseert zij deze zelf in samenwerking met bestuursleden van andere verenigingen. Dit betekent dat je niet alleen een groot feest kan neerzetten, maar dat je ook de belangen van Alcmaeon en haar leden moet behartigen in deze feesten. Meer informatie over onze samenwerkingsverbanden is te vinden in het menu onder Partners!