Coördinator Beeldvorming en Promotie

De functie Coördinator Beeldvorming en Promotie (BeeP) is voornamelijk gericht op het realiseren en coördineren van het naar buiten toe presenteren van Alcmaeon.

De BeeP heeft de volgende taken:

 • Verantwoordelijke productie promotiemateriaal:
  De BeeP is verantwoordelijk voor de productie van al het promotiemateriaal. Hierbij maakt de BeeP in overleg met de andere bestuursleden een promotieplanner om overzicht te kunnen houden over wie welk promotiemiddel op welk tijdstip aan moet leveren. De BeeP heeft hier een opdrachtgevende en controlerende rol. Daarnaast produceert de BeeP voor een deel zelf promotiematerialen voor verenigingsdoeleinden. Denk onder andere aan de inschrijfflyers, posters & flyers, maand- en jaarplanners, uitnodigingen voor constituties en dergelijke. Ten slotte onderhoudt de BeeP het contact met drukkerijen en leveranciers.
 • Produceren Beeldmateriaal:
  De BeeP is verantwoordelijk voor het maken van beeldopames bij activiteiten. Er worden altijd foto's en filmpjes gemaakt op activiteiten.
 • De website: 
  De BeeP is verantwoordelijk voor de website en heeft op gezette tijden overleg met de webmaster. Daarmee is de BeeP dus verantwoordelijk voor alle vernieuwingen die aan de website gedaan worden. Daarnaast De BeeP is verantwoordelijk voor alle webcontent. Denk hierbij aan alle informatie m.b.t. activiteiten, beeldmateriaal (foto's & filmpjes) en verenigingsinformatie. Ook hier is de BeeP vooral opdrachtgever en controleur.
 • Geestigmagazine:
  De BeeP is Coördinator van de Redactie, die iedere maand hard werkt aan een nieuw thema op hét online magazine van Alcmaeon: Geestigmagazine.nl
 • Coördineren commissies: 
  Om de realisatie van promotiemateriaal voor alle activiteiten van de commissies mogelijk te maken, coördineert de BeeP de GraphiCie. Ook is de BeeP coördinator van de Jaarboekcommissie, dat ieder jaar een prachtig jaarboek produceert.