De Inspraak

De Inspraak is het medezeggenschapsorgaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Dit medezeggenschapsorgaan zet zich in om de kwaliteit van het onderwijs en bijbehorende faciliteiten van de FSW te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Op verschillende (bestuurlijke) niveaus zijn studenten betrokken bij beslissingen over onderwijs en onderzoek. Deze studenten hebben inspraak op het beleid dat gevoerd wordt binnen de opleiding. Ze denken mee, hebben een kritische blik en nemen eigen initiatieven. Maar het allerbelangrijkste is dat zij opkomen voor jouw belangen. Wanneer je vragen, klachten of tips hebt met betrekking tot het onderwijs, schroom dan niet om contact op te nemen met de Opleidings Commissie-Kamer van jouw opleiding!

Wil jij zelf een rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen aan de FSW? Dan is een functie binnen de inspraak iets voor jou! De Inspraak zoekt ieder jaar weer kritische studenten die meedenken over het onderwijs en de visie van de faculteit.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website van de Inspraak.