Studie Verenigingen Raad (SVR)

De Studie Verenigingen Raad (SVR) is een onafhankelijk orgaan van de studentenunie VIDIUS. De SVR is de belangenbehartiger van alle studie- en faculteitsverenigingen in Utrecht en richt zich op zaken waar alle verenigingen mee te maken hebben. In de SVR nemen 7 bestuursleden plaats als vertegenwoordigers van elke faculteit, daarnaast neemt een bestuurslid van VIDIUS plaats in de SVR. De SVR komt elke twee weken bijeen om te vergaderen. U.P.V. Alcmaeon heeft sinds de oprichting van de SVR plaatsgenomen als vertegenwoordiger van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

De SVR werkt met een kalenderjaarbeleid waarin opgesteld wordt waar de SVR zich dat jaar op zal focussen. Middels een Studie Verenigingen Overleg (SVO) dat 5 keer per jaar plaatsvindt houdt de SVR de verenigingen op de hoogte van de plannen en verwezenlijking van doelstellingen. Alle studieverenigingen van de Universiteit Utrecht welkom het SVO bij te wonen.