Ondersteunende tak

De ondersteunende tak bestaat uit twee commissies die het bestuur van Alcmaeon ondersteunen bij het uitvoeren van haar taak. Zij kunnen hierover advies uitbrengen aan de leden op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Binnen Alcmaeon bestaan de volgende ondersteunende commissies:

De Adviesraad wordt gecoördineerd door de Voorzitter Romy Schouten en de Kascommissie wordt gecoördineerd door de Penningmeester Rashel Mol.