Ontspannende Tak

Naast studie-inhoudelijke commissies kent Alcmaeon ook een aantal commissies dat zich bezighoudt met het organiseren van ontspannende activiteiten. Dit zijn de ontspannende commissies.

Binnen Alcmaeon bestaan de volgende ontspannende commissies:

De meeste ontspannende commissies worden vanuit het bestuur gecoördineerd door Famke Asberg (Coördinator Intern I) en/of Sophie Heugen (Coördinator Intern II).