Gezelschappen

Binnen Alcmaeon zijn er een aantal gezelschappen actief. Een gezelschap is een groep personen die zich meestal met een bepaald interessegebied bezighoudt. Leden van een gezelschap zijn verenigingslid, erelid of lid van de Alumnistichting. Gezelschappen onderhouden contact met hun leden en organiseren eventueel activiteiten. Een aantal gezelschappen is opgericht met als doel om meer ledenbinding te creëren en nieuwe mensen te leren kennen door samen activiteiten van Alcmaeon te bezoeken. Iedereen is in de gelegenheid om een gezelschap op te richten maar hier zijn wel regels voor opgesteld. Deze kan je hier vinden.

Op dit moment zijn de volgende gezelschappen actief binnen Alcmaeon:

 • Alcmaeon 4 Men - Gezelschap voor mannelijke leden 
 • Alcmuscle - Sportgezelschap 
 • COA Bonstrictor - Gezelschap voor oud-Coördinatoren Ontspannende Activiteiten (
 • Die Eetclub - Bourgondisch gezelschap 
 • Dionysos - Gezelschap voor oud-Toneelcommissieleden van Alcmaeon
 • Itea - Gezelschap voor oud-Coördinatoren Beeldvorming en Promotie 
 • Oud Penningmeesters van Alcmaeon (OPA) - Gezelschap voor oud-Penningmeesters 
 • Paars Licht - Gezelschap voor oud-Secretarissen 
 • PANS - Gezelschap voor oud-Voorzitters 
 • Royal Orange CoPA Klub (ROCK) - Gezelschap voor oud-Coördinatoren Psychologie Activiteiten (
 • SQUARE - Gezelschap voor oud-nummers 4 uit het bestuur