Alcmaeon van Croton

U.P.V. Alcmaeon is vernoemd naar de natuurfilosoof en medisch theoreticus Alcmaeon van Croton. Hij is geboren rond 535 voor Christus en was een aanhanger van het dualisme. Hij kwam voort uit de school der natuurfilosofen waar Pythagoras onderwees.

Het geschreven werk van Alcmaeon is helaas alleen in de vorm van citaten bij latere schrijvers bewaard gebleven zoals bij Plato en Hippokrates. Een voorbeeld hiervan: “Is het ons bloed, waarmee we denken, of de lucht, of het vuur? Of is het geen van deze zaken, maar veeleer de hersenen, die de mogelijkheid van het horen, het zien en het ruiken verlenen? En daaruit ontstaan dan het denken en de mening, en uit denken en mening.. het weten.. Zo lang als de hersenen niet gekwetst zijn, zo lang heeft ook de mens zijn verstand. Daaruit bevestig ik, dat het onze hersenen zijn, die het verstand laten spreken.” Hieruit blijkt dat hij in zijn werk veel aandacht had voor de zintuigen. Alcmaeon gaf een verklaring voor slaap en zintuiglijke waarneming en waarom die waarneming niet altijd overeen komt met de werkelijkheid. Hiermee was hij de eerste die zich bezighield met wat wij nu psychologie noemen. Gezondheid betekende voor hem een evenwicht van krachten. Een ziekte betekende volgens hem een overheersing van één van de krachten ten gevolge van een verstoorde omgeving, voeding of fysische leefwijze.

Alcmaeon zag als eerste de hersenen als centrum voor intellectuele activiteit. Hij beschouwde ze als essentieel voor het denken, waarmee wij ons kunnen onderscheiden van dieren. Maar in zijn tijd werd hij niet gehoord. Alcmaeon van Croton was een zelfstandig, vrijdenkend, ondernemend, eigenwijs, recalcitrant figuur en zijn tijd ver vooruit. U.P.V. Alcmaeon is blij hem als boegbeeld te hebben.

Oprichting

Alcmaeon is opgericht op 6 juni 1990 als Utrechtse Psychologievereniging. Drie jaar later in 1993 is Alcmaeon op aandringen van de faculteit een Faculteitsvereniging geworden. Omdat geen vereniging zich specifiek richtte op psychologiestudenten is in 2007 de Psychologie-sub gelanceerd, speciaal voor psychologieleden van Alcmaeon. Echter is de Psychologie-sub in 2013 verandert in de Pyschologie tak, die activiteiten organiseert met een psychologisch karakter. Op deze manier wilde Alcmaeon meer open staan voor alle andere studenten aan de faculteit. In 2016 kwam het plan om van Alcmaeon weer een psychologievereniging te maken. Dit omdat een groot gedeelte van de leden toch psychologiestudent was en Alcmaeon met deze focus beter kon inspelen op de inhoudelijke behoeften van psychologiestudenten. Op 6 juni 2017 zijn de wijzigingen in de statuten doorgevoerd en vanaf deze datum is Alcmaeon weer Utrechtse Psychologievereniging, zoals deze ook begonnen is. In totaal kent Alcmaeon ruim 2000 leden. Dit maakt ons tot de grootste vereniging aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.